SLUŽBY A CENÍK

V následujícím textu uvádím ceník pro individuální a párovou terapii a pro facilitaci případové konference.

Individuální terapie (50 minut)...............................................................…........500,-

Párová terapie* (80 minut)……………………………………………………………………..900,-

Facilitace případové konference (120 minut) vč. zajištění zápisu...…………dle dohody

Na párovou terapii přichází již na první setkání oba partneři současně.

Platby je možné provést v hotovosti, nebo na fakturu.

Někteří zaměstnavatelé umožňují úhradu terapií z pracovních benefitů, této možnosti jsem otevřená a lze se na ní individuálně domluvit.


Individuální ani párová terapie nedává informaci o tom jaké rozhodnutí by měl konkrétní člověk v dané situaci učinit, ani za tato rozhodnutí nepřebírá odpovědnost.